You are here: Home > Oczka wodne, Ogród > Sadzawka w ogrodzie

Sadzawka w ogrodzie

Jaka sadzawka jest najlepsza?

Najczęściej w przydomowych ogródkach można spotkać zbiorniki dość głębokie, o stromych ścianach, w których rosną tylko grzybienie i pływa kolorowa rybka. Takie oczka wodne wyglądają efektownie, ale lepiej założyć sadzawki z wieloma strefami różnej głębokości, z grupami roślin umieszczonymi w odpowiadających im warunkach.

Trzeba zacząć od strefy błotnej, która sięga do głębokości 15 cm. Najlepiej ją założyć na naturalnej ziemi ogrodowej, nasiąkniętej wodą z sadzawki. Strefa ta powinna obejmować około 1/3 powierzchni stawu. W takich warunkach cały ekosystem dość szybko uzyska równowagę biologiczną. Kolejne ważne części jeziorka to: strefa wody płytkiej (do 30 cm), strefa średniej głębokości (do 50 cm) oraz strefa wody głębokiej (80-120 cm). Powierzchnię każdej ze stref należy wysypać warstwą podłoża grubości 15-20 cm. Najlepszym podłożem będzie ziemia z ogrodu wymieszaną z piaskiem. Nie należy jej nawozić ani wzbogacać kompostem. W wodzie umieszczamy również gatunki, które pływają swobodnie po powierzchni, bowiem ich korzenie nie wrastają w podłoże. Rośliny podwodne, również odgrywają dużą rolę przy napowietrzaniu zbiornika. Są takie rośliny (jak np. dziewięciornik błotny, prząstka pospolita czy żabieniec babka wodna, które mogą zasiedlać różne strefy.

Odpowiednie oświetlenie ma duży wpływ na prawidłowy rozwój organizmów żyjących w wodzie. Potrzebujemy więc miejsca w ogrodzie, do którego promienie słoneczne docierają bezpośrednio przez 5-6 godzin dziennie.

Tags: , , ,

Leave a Reply